Warsztaty

Wszystkie warsztaty odbędą się równolegle w dniu 21.10.2017, od godz. 10:00
Zapisy na warsztaty trwają do 18tego października
W razie dużego zainteresowania, warsztaty odbędą się w dwóch turach: o godz. 10:00 i o godz. 13:00

Głównym celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w koncepcję SelfReg  autorstwa dr Stuarta Shankera. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z koncepcją samoregulacji u dzieci, która jest niezbędnym elementem w procesie radzenia sobie ze stresem, za pomocą regulacji własnego poziomu pobudzenia oraz korzystaniu z zasobów. Uczestnicy warsztatu poznają 5 obszarów stresorów i dowiedzą się jak rozpoznawać poszczególne stresory w życiu dziecka, co może być szczególnie istotne w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie. Dodatkowo uczestnicy warsztatu poznają 5 kroków prowadzących do wspierania samoregulacji dzieci a także pozyskają praktyczną wiedzę na temat adekwatnego wspierania rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie.Głównym celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w koncepcję SelfReg  autorstwa dr Stuarta Shankera. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z koncepcją samoregulacji u dzieci, która jest niezbędnym elementem w procesie radzenia sobie ze stresem, za pomocą regulacji własnego poziomu pobudzenia oraz korzystaniu z zasobów. Uczestnicy warsztatu poznają 5 obszarów stresorów i dowiedzą się jak rozpoznawać poszczególne stresory w życiu dziecka, co może być szczególnie istotne w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie. Dodatkowo uczestnicy warsztatu poznają 5 kroków prowadzących do wspierania samoregulacji dzieci a także pozyskają praktyczną wiedzę na temat adekwatnego wspierania rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie.

Prowadząca: mgr Jagoda Sikora
Pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką programów profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży. Pracuje jako psycholog w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach) na oddziale neurologii wieku rozwojowego, Interesuje się diagnozą rozwoju dziecka, w szczególności dziecka małego od 2 miesiąca życia a także chorobami psychosomatycznymi dzieci. Aktualnie kształci się w zakresie SelfReg w ramach kursu realizowanego przez Mehrit Center dr Stuarta Shankera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach m.in SelfReg dla specjalistów, praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego, wczesne interwencje w przypadku traumatycznych zdarzeń, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jest certyfikowanym trenerem edukacji Heroic Imagination Project prof. Philipa Zimbardo. Posiada doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi, które doświadczają różnych problemów. 

Osoby uczestniczące w tych warsztatach dowiedzą się, jakie nieprawidłowości w rozwoju dziecka w pierwszym roku życia są sygnałem do podjęcia działania fizjoterapeutycznego. Nauczą się, jak przy pomocy prawidłowej pielęgnacji, zabaw i pozycji terapeutycznych zapobiegać zaburzeniom w rozwoju psychoruchowym wcześniaków. Zabawy prezentowane na warsztatach wykorzystywać będą elementy metody PNF (Torowania Nerwowo-Mięśniowego) i mogą być wykorzystane przez rodziców w środowisku domowym. Propozycje terapeutyczne znajdą zastosowanie zarówno wśród rodziców jak i logopedów, psychologów i pedagogów.

Prowadząca: mgr Katarzyna Stachura
Doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dyplomowany terapeuta metody PNF (Torowania Nerwowo – Mięśniowego). Fizjoterapeuta w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji „Fizjo-Family” w Tychach posiadający kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurogolicznymi (np. obniżone , wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria ułożeniowa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, wady genetyczne) oraz ortopedycznymi (np. wady postawy).

Celem warsztatów jest przedstawienie rozwoju dziecka od urodzenia do ukończenia 1 roku życia oraz pokaz prawidłowej pielęgnacji dziecka. W trakcie warsztatów odpowiemy na pytania: 

  • na co zwróć uwagę patrząc na nasza pociechę?
  • kiedy zgłosić się do fizjoterapeuty?
  • co nas powinno zaniepokoić w zachowaniu dziecka?
  • jak zapobiegać o pierwszych chwil nieprawidłowościom by w późniejszym wieku dziecka uniknąć zaburzeń neurologicznych jak i ortopedycznych?

Prowadząca: mgr Katarzyna Stefańska
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych na kierunku Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego, certyfikowany terapeuta NDT – Bobath. Pracownik Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji „Fizjo-Family” w Tychach zajmujący się terapią niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (np. obniżone, wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria ułożeniowa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, wady genetyczne).

Bobomigi to metoda polegająca na wprowadzaniu do codziennych czynności, codziennej zabawy prostych znaków języka migowego. Podstawowa zasada bobomigów brzmi: „kiedy mówisz, migaj!” 
Wczesna nauka migania wspomaga rozwój mowy, uczy świadomości własnego ciała, doskonali mimikę, rozwija pamięć i koncentrację a także koordynuje ruchy. 
Wykonując dany gest, niemowlę przekazuje nam swoją wolę czy myśl, a to już tylko krok do swobodnego mówienia.

Prowadząca: mgr Anna Wojtas-Rduch
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (ukończone specjalności Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkola i Wychowanie Przedszkolne). Pracownik Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Zakładzie Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej, surdopedagog, tłumacz języka migowego, dyrygentka Niemego Chóru Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowo-badawcze: język migowy, surdopedagogika, edukacja integracyjna, przestrzeń edukacyjna, muzykoterapia, pedagogika zabawy.

Warsztaty dla terapeutów i rodziców, w trakcie których poruszone zostaną zagadnienia wspierania rozwoju dziecka podczas codziennych domowych zajęć. Warsztaty zostaną podzielone na trzy bloki zgodnie z etapami rozwoju dziecka – 0-1,5 r., 1,5-3 r., 3-6 r. Celem prowadzących będzie uwrażliwienie słuchaczy na planowanie zabaw, które dają satysfakcję rodzicom i terapeutom, a przede wszystkim owocują radością i postępami dzieci. Ponadto, uczestnicy będą mieli możliwość wykonania pomocy terapeutycznych wg oryginalnych  pomysłów do wykorzystania w pracy i zabawie z dziećmi w każdym przedziale wiekowym.

Prowadząca: mgr Anna Kozieł
Jest absolwentką Filologii Polskiej na Uniwersytecie Opolskim, Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Oligofrenopedagog, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, logopeda i pedagog specjalny w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie. W pracy z dziećmi ciągle szuka nowych pomysłów i inspiracji do wspólnej, efektywnej terapii przez zabawę. Uważa, że umiejętne komunikowanie się daje poczucie godności. Dlatego w procesie terapii stosuje różnorodne metody i techniki pracy terapeutycznej. Jej motto: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”  Korczak J.

Prowadząca: mgr Justyna Kajstura
Jest absolwentką Filologii Polskiej ze specjalnościami pedagogiczną i logopedyczną na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, doktorantka filologii polskiej na specjalności literaturoznawstwo, prowadzi badania naukowe dotyczące literatury dla dzieci i młodzieży, aktywny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, logopeda w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie. Uważa, że pozytywne podejście do pracy, zaangażowanie i cierpliwość są gwarancją sukcesu.

Warsztat ma na celu zapoznanie z często ignorowanymi, szczególnie u najmłodszych dzieci, objawami mogącymi świadczyć o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego, a także zwrócenie uwagi na specyficzne zachowania, które nie zawsze jednoznacznie kojarzą się z zaburzeniami SI. Ponadto, wskazane zostaną skuteczne sposoby radzenia sobie ze zdiagnozowanymi problemami. Omówione zostanie również zagadnienie profilaktyki oraz zostaną wyszczególnione konkretne działania mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania omawianych zaburzeń.

Prowadząca: mgr Katarzyna Skarewicz
Pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; terapeuta integracji sensorycznej. Uczestnik licznych kursów z zakresu szeroko rozumianych zaburzeń przetwarzania zmysłowego.

Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego prosimy o podanie numeru warsztatu w rubryce „dodatkowe informacje”.
Liczba miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
dr Szymon Godawa tel. +48-533-995-111 lub szymon.godawa@gmail.com