Ważne daty
 • Connector.

  1 czerwca - wczesna rejestracja

  Ostateczny termin wczesnej rejestracji oraz zapłaty.

 • Connector.

  10 października - późna rejestracja

  Ostateczny termin rejestracji oraz płatności.

 • Connector.

  1 sierpnia - nadesłanie tekstów do publikacji

  Ostateczny termin nadesłania tekstów do publikacji

 • Connector.

  18 października - warsztaty

  Ostateczny termin rejestracji oraz zapłaty za warsztaty

Program konferencji
Czwartek,1 19 października 2017

 • Connector.

  10:00 - 11:00

  Rejestracja uczestników

 • Connector.

  11:00 - 11:10

  Uroczyste otwarcie konferencji – sala konferencyjna

 • Connector.

  11:15 - 12:15

  prof. Robin McWilliam – Out of Clinics and Into Children’s and Families’ Lives

 • Connector.

  12:15 - 13:00

  dr Barbara Winczura – MAŁE DZIECKO z grupy ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu – wstępna diagnoza, narzędzia przesiewowe

 • Connector.

  13:00 - 14:00

  Przerwa obiadowa

 • Connector.

  14:00 - 15:00

  prof. Marian Jongmans – Preterm born children: interaction between child development and parental rearing practices

 • Connector.

  15:00 - 16:00

  dr Elena Kozhevnikova – Experiences of developing in St. Petersburg early childhood intervention programs for prematurely born children and their families

 • Connector.

  16:00 - 16:15

  Przerwa kawowa

 • Connector.

  16:15 - 16:35

  dr Paweł Cylulko – Możliwości zastosowania prostych instrumentów perkusyjnych w stymulowaniu rozwoju dziecka oraz wspieraniu jego rodziny

 • Connector.

  16:35 - 16:55

  mgr Joanna Piątek-Perlak – Pomoc Psychologiczna dla rodziców wcześniaków i pozostałych pacjentów na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej i Patologii Noworodka na przykładzie GCZD w Katowicach”

 • Connector.

  16:55 - 17:15

  mgr Katarzyna Stachura, mgr Katarzyna Stefańska – Masaż u wcześniaków

 • Connector.

  17:15 - 17:35

  dr Ilona Fajfer-Kruczek – Źródła i przedmiot lęków matek wcześniaków – poster

 • Connector.

  18:30

  Uroczysta kolacja

Piątek, 20 października 2017

 • Connector.

  10:00 - 10:05

  Rozpoczęcie konferencji – sala konferencyjna

 • Connector.

  10:05 - 10:50

  dr hab. nauk. med. Ewa Emich-Widera – Zaburzenia rozwojowe – czy wcześniak da sobie sam radę?

 • Connector.

  10:50 - 11:35

  prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz – Komunikacja na styku lekarz, rodzic, dziecko z autyzmem

 • Connector.

  11:35 - 12:20

  ks. prof. dr hab. Alojzy Dróżdż – Wcześniak darem dla rodziców i rodziny

 • Connector.

  12:20 - 13:05

  dr Joanna Gładyszewska-Cylulko – Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych u dzieci z wadami wzroku – wczesne oddziaływanie

 • Connector.

  13:05 - 14:00

  Przerwa obiadowa

 • Connector.

  14:00 - 14:20

  dr Barbara Chojnacka-Synaszko – Podatność rodziców – o różnych postawach rodzicielskich – na specjalistyczne wsparcie informacyjno-instrumentalne oferowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 • Connector.

  14:20 - 14:40

  dr hab. Barbara Grabowska – Wsparcie 29-tygodniowego wcześniaka i jego rodziny

 • Connector.

  14:40 - 15:00

  dr Zdenka Sandorova – Význam komunikace v rané péči

 • Connector.

  15:00 - 15:20

  Przerwa kawowa

 • Connector.

  15:20 - 15:40

  mgr Jagoda Sikora – Wykorzystanie koncepcji SelfReg w pracy z rodzicami dziecka przedwcześnie urodzonego

 • Connector.

  15:40 - 16:00

  dr Renata Stefańska-Klar – Wcześniactwo a autyzm

 • Connector.

  16:00 - 16:20

  dr Dorota Prysak – Wcześniak w pierwszym etapie kształcenia

 • Connector.

  16:20 - 16:40

  mgr Agata Białas – Sercem i okiem. Co czuje rodzic dziecka urodzonego przedwcześnie i jak postrzega kompetencje personelu w zakresie opieki nad wcześniakiem i jego rodziną

 • Connector.

  16:40

  Zakończenie i podsumowanie części naukowej

Sobota, 21 października 2017

 • Connector.

  10:00 - 13:00

  Warsztaty


Szczegółowy opis warsztatów