Program konferencji
Czwartek, 18.10.2018

  12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników
  13:00 – 13:10 Uroczyste otwarcie konferencji


  13:10 – 14:30 Wykłady plenarne:

  13:10 – 13:50 prof. Robin Mc William – „A three-part support approach to Early Intervention

  13:50 – 14:10 dr hab. Beata Cytowska prof.nadzw.UWr – „Problemy i potrzeby rodzin dzieci zgłoszonych do programu wczesnego wspomagania rozwoju ”

  14:10 – 14:30 dr hab. nauk. med. Ewa Emich-Widera – „Niegrzeczne dzieci – czy możemy je odczarować i kto to ma zrobić?”

  14:30 – 14:45 Przerwa kawowa


  14:45 – 15:00 dr Katarzyna Musiał – „Ocena jakości życia dzieci po leczeniu guzów mózgu”

  15:00 – 15:15 mgr Aleksandra Łacinowska – „Wsparcie rodziców w sytuacji porodu przedwczesnego przez psychologa i personel medyczny a ich funkcjonowanie emocjonalne”

  15:15 – 15:30 mgr Rafał Andrzejczak – „Oswoić niepełnosprawność – jak pomóc rodzicom odnaleźć się w nowej rzeczywistości”

  15:30 – 15:45 mgr Natalia Józefacka – „Rodzic jako specjalista od własnego dziecka – przykład współpracy z rodzicami dzieci w przedszkolu terapeutycznym”

  15:45 – 16:00 mgr Agata Buczek – „Dysfagia u dziecka a współpraca z jego rodziną”

  16:00 – 16:15 Przerwa kawowa


  16:15 – 16:30 mgr Agata Białas – „Wsparcie rodziny dziecka przebywającego w Oddziale Intensywnej Opieki Noworodka ze szczególnym uwzględnieniem noworodka urodzonego przedwcześnie”

  16:30 – 16:45 mgr Kinga Ludorowska – „Rozbudzanie myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem pomocy edumatrix”

  16:45 – 17:00 dr Dorota Prysak – „Dziecko – Rodzic – Dysleksja – Nauka” – poster

  17:00 – 17:15 Zakończenie i podsumowanie konferencji

  Piątek, 19.10.2018

  15:30 – 17:30 Warsztaty dla specjalistów:


  Warsztat nr 1 Rozbudzenie myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem pomocy Edumatrix – mgr Kinga Ludorowska

  Warsztat nr 2 Zaburzone zmysły – zaburzona rzeczywistość – mgr Paulina Sztwiertnia

  Warsztat nr 3 Senso – magiczna plastyka – mgr Karina Wawro

  Warsztat nr 4 Bobomigi – sposób na komunikację z małym dzieckiem niesłyszącym – mgr Anna Wojtas-Rduch

  Warsztat nr 5 Eyes tracking – nowoczesny system wspomagania rozwoju funkcji wzrokowych małego dziecka – mgr Mirosław Smagieł


  Prezentacja pomocy dydaktycznych firm: 

  page3image1773824
  page3image1764864