Galeria
2017

2016
1. Międzynarodowa konferencja z cyklu: Wczesna interwencja
Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodzin
Uniwersytet Śląski – Cieszyn, Polska
20 – 22 Październik 2016

Dnia 20 października na Wydziale Etnologii i nauk o Edukacji odbyła się I Międzynarodowa konferencja z cyklu: Wczesna interwencja – Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny.
To pierwsze przedsięwzięcie z cyklu spotkań poruszających tematykę z zakresu wczesnej interwencji. Zorganizowana konferencja była zaproszeniem do dyskusji wokół zagadnień związanych z systemowym, interdyscyplinarnym wsparciem rodziny.
W komitecie naukowym znalazły się osoby na co dzień zajmujące się pracą na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin:

 • prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersystet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
 • prof. dr Hab Anna Nowak,Uniwersytet Śląski w Katowiacach,
 • prof. dr hab. Milon Potmesil, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu,
 • doc.PaedDR.Milena Lipnicka, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy,
 • dr hab. prof SWPS Zofia Dołęga, Uniwersytet SWPS,
 • dr hab. Beata Cytowska, Uniwersytet Wrocławski,
 • dr hab. n.med. Ewa Emich-Widera,Klinika Pediatrii I Neurologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podstawowe cele konferencji oscylowały wokół trzech głównych zagadnień:

 • interdyscyplinarne spojrzenie na rodzinę z dzieckiem o zaburzonym rozwoju w procesie wczesnej interwencji,
 • wyodrębnienie swoistych i wspólnych zadań specjalistów (lekarzy, psychologów, pedagogów specjalnych, pracowników socjalnych, fizjoterapeutów) w toku prowadzonych działań,
 • ocena rozwiązań organizacyjno-prawnych w Polsce na tle innych krajów związana ze wsparciem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.

Konferencja to trzy dni intensywnej pracy. Pierwsze dwa to wystąpienia wielu prelegentów z różnych ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy, natomiast ostatni dzień to warsztaty, pozwalające poszerzyć praktyczne umiejętności.
W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 40 wystąpień. Wykład inauguracyjny należał do gościa honorowego z Uniwersytetu Bar Ilan Tel Awiwu – dr Hanny Aalonim, która jest ekspertem od badań dzieci z spektrum autyzmu. W 1987 stworzyła i do dnia dzisiejszego prowadzi ośrodek MIFNE. Zajmuje się on badaniami, terapią oraz leczeniem dzieci ze spektrum autyzmu do drugiego roku życia z Izraela oraz całego świata. Dr H.Aalonim przedstawiła wykład: Wczesna diagnoza dzieci ze spektrum autyzmu.
Podjęta problematyka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, którzy od razu zadeklarowali udział w następnych edycjach.