Aktualności

Mamy zaszczyt przedstawić naszego pierwszego gościa honorowego prof. Robina McWilliama

Profesor Robin McWilliam jest dyrektorem katedry na Uniwersytecie w Alabamie zajmującej się edukacją specjalną, kierownikiem Międzynarodowego Biura zajmującego się Modelem Rutynowych Czynności we Wczesnej Interwencji (EIEIO), a także dyrektorem The RAM Group, będącej grupą ekspertów zajmujących się Modelem Rutynowych Czynności, którego jest autorem. Robin McWilliam jest także profesorem pediatrii na Uniwersytecie Vanderbilt oraz profesorem i starszym naukowcem na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill. W swojej karierze zajmował się również. prowadzeniem centrum badawczego dla organizacji pozarządowych w Tennessee.

Sposób pracy profesjonalistów wczesnej interwencji z dziećmi i ich rodzinami jest uzależniony od zaproponowanych i obowiązujących rozwiązań w danym kraju. Niezależnie jednak od uwarunkowań organizacyjnych cała praca podąża w jednym kierunki – w stronę koncentracji na opiekunie i jego funkcjonowaniu w naturalnym środowisku. Takie podejście oznacza wyjście z klinik, instytucji i z niepełnosprawności występującej tylko w klasach, szkołach. Zaprezentowany zostanie model wdrażania wczesnej interwencji oparty na rutynowych codziennych czynnościach oraz wyniki badań naukowych, które wykażą potrzebę zmianę naszych praktyk.


W gronie naszych gości honorowych znalazła się również
prof. Marian Jongmans z Uniwersytetu w Utrecht

Marian Jongmans jest profesorem pedagogiki na Uniwersytecie w Utrecht, Holandia. Jej zainteresowania naukowe krążą wokół opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami. Ponadto pełni rolę psychologa klinicznego w klinice ambulatoryjnej wydziału Neonatologii Szpitala Dziecięcego Wilhelmina w Utrechcie.
Jej badania skupiają się przede wszystkim na interakcji między rozwojem a rodzicielstwem dzieci z lub zagrożonych zaburzeniami poznawczymi i/lub fizycznymi. Jaki związek ma zachowanie dziecka ze strategiami używanych przez rodziców oraz na odwrót, jak zachowanie rodziców wpływa na rozwój dziecka. Interesuje się dynamiką i dobrostanem rodzin dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi – w jaki sposób rodzice wspierają swoje dzieci oraz rolą najbliższego otoczenia dla dobrego samopoczucia rodziny.
Marian Jongmans jest także członkiem zarządu Holenderskiego Stowarzyszenia Rodziców, których dzieci przebywały na oddziałach intensywnej terapii noworodka (Dutch Association of Parents of (ex-) NICU Children) oraz Fundacji Lotje & Co dla rodzin z dziećmi wymagającymi intensywnej opieki.

Profesor Jongmans przedstawi prezentację pt. “Dzieci przedwcześnie urodzone – interakcja między rozwojem dziecka a praktyką wychowania rodzicielskiego”

2016

Wśród naszych prelegentów, zagości także
prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz –
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz jest kierownikiem Kliniki Rehabilitacji IP CZD oraz Katedry Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej.

Specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej dzieci i dorosłych. Prowadzi m.in. pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia, udarach mózgu. Zajmuje się chorobami narządu ruchu, zespołami bólowymi kręgosłupa, wadami postawy u dzieci. Prowadzi pacjentów z chorobami układu nerwowego (MPD, SM, SLA, miastenia),  z chorobami reumatycznymi (np. RZS, ZZSK). Ekspert w dziedzinie medycyny fizykalnej i elektrostymulacji. Wykonuje badania EMG, ENG i PW. Prowadzi leczenie spastyczności toksyną botulinową.

Doświadczenie Pani profesor potwierdzone jest licznymi dyplomami przebytych kursów, wśród których można wymienić: Kurs lasery w medycynie (Lars Hode), Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty, Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu dystonii i spastyczności o różnej etiologii, Kurs terapii manualna (A,B,C) PTLMM, Kurs Mckenzie (A,B,C),  Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” wg Denissona, PNF basic, Densytometria w diagnostyce i leczeniu osteoporozy, Kurs EMG potencjałów wywołanych, Kurs elektomiografii powierzchniowej (Todd Shewmann), Kurs krioterapii, Kurs ozonoterapii, Terapia chodu z wykorzystaniem G-EO System i wiele innych.

Prof. Łukowicz prowadzi  badania naukowe, opublikowała wiele prac naukowych w czasopismach krajowych oraz o zasięgu międzynarodowym, jest współautorem i redaktorem podręczników, jest recenzentem prac naukowych, doktorskich, recenzentem w przewodach habilitacyjnych.

Prof. Małgorzata Łukowicz związana jest z Centrum Rehabilitacji Constance Care od początku, konsultuje i ustala programy rehabilitacji.


Mamy zaszczyt przedstawić naszego gościa honorowego dr Hannę A. Alonim, reprezentującą The Mifne Center & Bar Ilan University

Dr Hanna Aalonin – obroniła tytuł doktorski w zakresie zdrowia psychicznego na Uniwersytecie Angila Ruskin w Cambrige w Wielkiej Brytanii po wcześniejszych studiach w zakresie psychoterapii, terapii rodzinnej i studium nad mózgiem.

Jest ekspertem od badań dzieci z spektrum autyzmu. W 1987 stworzyła i do dnia dzisiejszego prowadzi ośrodek MIFNE, który zajmuje się badaniami, terapią oraz leczeniem dzieci ze spektrum autyzmu do drugiego roku życia z Izraela oraz całego świata. Program terapii i leczenia w ośrodku obejmuje całą rodzinę.

Od 2001 r. jest dyrektorem szkoły treningu dla terapeutów Autyzmu niemowlęcego w Bar Ilan University w Tel Awiwie.
Od 2005 dr Aalonim rozwinęła ESPASI – skalę identyfikacji wczesnych oznak Autyzmu w pierwszych latach życia i utworzyła jednostkę wczesnego wykrywania autyzmu u niemowląt w centrum Medycznym SOURASKY w Tel Awiwie.

Jej badania prezentowane na świecie odnoszą się do problemów wczesnych oznak autyzmu,wykrywania i leczenia niemowląt z grupy ryzyka, czynników rodzinnych i rodzinnej terapii w zakresie autyzmu; problemów z odżywianiem wśród nastolatków z autyzmem.
Jest członkiem Helsinskiego Komitetu Badawczego w Centrum Medycznym ZIV w Izraelu i członkiem ICF Core CET przy ASD w Sztokholmie.

Dr Aalonim prowadziła akademickie seminaria w:
– Bar-IIan University
– Tel Aviv University
– Haifa University
– Basel University – Switzerland
– UCLA – USA
– IASI- Romania

Niektóre z jej publikacji:
„Early Signs of Autism in First Year of Life: Identification of Key Factors Using Artificial Neural Networks”. IMFAR, US (2014).
„Origin of the Self, and Pathways to Autism”. Journal of Infant, Child and Adolescent Psychotherapy, 13, 270-279. Routledge, Taylor & Francis Group, LLC (2013).
„Commentary on „The Protest of 6-month- Old Girl”. Journal of Infant, Child and Adolescent Psychotherapy, 12, 1-8. Routledge, Taylor & Francis Group, LLC. (2013).
„Early signs of autism in infants”. Israeli Journal of Pediatrics. vol. 76. (2011). „Signs of autism in infants: Recognition and early intervention”. London: Karnac Books, ISBN.: 9781855754867. (Chapter 7). (2007).
„The Mifne Method”, Journal of Child & Adolescence Mental Health vol. 16(1,) 39-43. (2004).