Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny

3. Międzynarodowa konferencja z cyklu: Wczesna interwencja
Uniwersytet Śląski – Cieszyn, Polska
18 – 19 Październik 2018
Komitet Organizacyjny

dr Sylwia Wrona
Przewodnicząca

dr Szymon Godawa
Sekretarz

mgr Natalia Józefacka-Szram
Sekretarz

dr Zdenka Šándorová
Członek

dr Ilona Fajfer-Kruczek
Członek

dr Dorota Prysak
Członek

dr Jerzy Rottermund
Członek

mgr Kamila Wrona
Członek

dr Anna Klinik
Członek

mgr Lucyna Legierska
Członek

Tematyka

Sytuacja, kiedy dziecko przychodzi na świat przed zaplanowanym terminem porodu to problem, który dotyka prawie co dziesiątą rodzinę. Ich rzeczywistość zaczyna oscylować wokół myśli i działań mających na celu poprawę perspektywy rozwojowej swojego maleństwa. Opieka nad wcześniakami i wszelkie piętrzące się problemy zdrowotne sprawiają, że codzienność tych rodzin różni się od typowych szczęśliwych chwil narodzenia dziecka. „Wcześniactwo” nie kończy się po opuszczeniu oddziału neonatologicznego – to dopiero początek zawiłej drogi, obejmującej proces leczenia, terapii, rehabilitacji i edukacji.

Głównym celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad procesami wczesnej interwencji obejmującymi: wsparcie, leczenie, rehabilitacje i edukacje dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin z uwzględnieniem różnych etapów życia. Podstawowy cel konferencji oscyluje wokół pięciu zagadnień:

  • wcześniactwo w perspektywie rozwojowej,
  • rodzina w kontekście wcześniactwa,
  • konsekwencje i trudności rozwojowe dziecka przedwcześnie urodzonego,
  • systemowe i instytucjonalne rozwiązania wsparcia wcześniaka i jego rodziny – dobre praktyki,
  • inne zagadnienia związane z problemami i profilaktyką wcześniactwa, ciąży zagrożonej oraz aspekty etycznego procesu wsparcia.

Konferencja skierowana jest do lekarzy, położnych, fizjoterapeutów, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, logopedaów oraz pracowników socjalnych. Za udział w konferencji, uczestnik otrzyma 9 punktów.

Uniwersytet Śląski

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

  • eciconference@gmail.com
  • Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska