Zaangażowanie:
Diagnoza – Terapia – Edukacja

4. Międzynarodowa konferencja z cyklu: Wczesna interwencja
22 – 24 Październik 2020
Szczyrk, Hotel Klimczok

Zarejestruj się

Wczesna interwencja

Wczesna interwencja to proces wymagający zaangażowania wielu środowisk na rzecz wsparcia dziecka i jego rodziny w sytuacjach trudnych. Na jego efektywność wpływa wiele czynników. Jedne związane są z funkcjonowaniem dziecka i jego rodziny, drugie z diagnozą oraz liczbą i rodzajem udzielonej terapii.  Samo zaangażowanie w proces wsparcia dużej liczby specjalistów to za mało. Efektywność ich działań zależy w dużej mierze od wzajemnej współpracy oraz ustalenia jednego modelu postępowania pomimo różniących się zadań, wynikających z ich profesji. Należy pamiętać, że najważniejszą rolę w postępowaniu pełnią rodzice dziecka, dlatego ważne jest, aby podstawą wspomagania były relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu oraz budowaniu wzajemnych kompetencji, a w szczególności rodzicielskich.

Celem konferencji jest dyskusja na temat:

  • modelów współpracy specjalistów, wyznaczających nowe zadania i kierunki działań w procesie wczesnej interwencji,
  • wsparcia i zaangażowania rodziny w proces rozwoju własnego dziecka;
  • badań dotyczących wczesnej diagnozy zaburzeń rozwojowych, ale również ujednolicenia procedur organizacyjnych;
  • nowatorskich, opartych na badaniach naukowych, metod terapeutycznego i edukacyjnego wsparcia dziecka i jego rodziny.

Konferencja skierowana jest do lekarzy, położnych, fizjoterapeutów, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, logopedów oraz pracowników socjalnych. Za udział w konferencji, uczestnik otrzyma 9 punktów.

Ważne informacje

Rejestracja uczestników czynnych: 01/09/2020
Rejestracja uczestników biernych: 30/09/2020
Wpłatę należy dokonać do 3 dni od daty rejestracji

Uniwersytet Śląski

Wydział Sztuk i Nauk o Edukacji

  • eciconference@gmail.com
  • Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska