Zaangażowanie: Diagnoza – Terapia – Edukacja

4. Międzynarodowa konferencja z cyklu: Wczesna interwencja
Uniwersytet Śląski – Cieszyn, Polska
22 – 24 Październik 2020
Komitet Organizacyjny

dr Sylwia Wrona

dr Szymon Godawa

dr Natalia Józefacka

dr Ilona Fajfer-Kruczek

dr Anna Klinik

 

mgr Lucyna Legierska

mgr Kamila Wrona

mgr Krystian Kroczek

 
Tematyka

Sytuacja, kiedy dziecko przychodzi na świat przed zaplanowanym terminem porodu to problem, który dotyka prawie co dziesiątą rodzinę. Ich rzeczywistość zaczyna oscylować wokół myśli i działań mających na celu poprawę perspektywy rozwojowej swojego maleństwa. Opieka nad wcześniakami i wszelkie piętrzące się problemy zdrowotne sprawiają, że codzienność tych rodzin różni się od typowych szczęśliwych chwil narodzenia dziecka. „Wcześniactwo” nie kończy się po opuszczeniu oddziału neonatologicznego – to dopiero początek zawiłej drogi, obejmującej proces leczenia, terapii, rehabilitacji i edukacji.

Głównym celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad procesami wczesnej interwencji obejmującymi: wsparcie, leczenie, rehabilitacje i edukacje dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin z uwzględnieniem różnych etapów życia. Podstawowy cel konferencji oscyluje wokół pięciu zagadnień:

  • wcześniactwo w perspektywie rozwojowej,
  • rodzina w kontekście wcześniactwa,
  • konsekwencje i trudności rozwojowe dziecka przedwcześnie urodzonego,
  • systemowe i instytucjonalne rozwiązania wsparcia wcześniaka i jego rodziny – dobre praktyki,
  • inne zagadnienia związane z problemami i profilaktyką wcześniactwa, ciąży zagrożonej oraz aspekty etycznego procesu wsparcia.

Konferencja skierowana jest do lekarzy, położnych, fizjoterapeutów, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, logopedaów oraz pracowników socjalnych. Za udział w konferencji, uczestnik otrzyma 9 punktów.

Uniwersytet Śląski

Wydział Sztuk i Nauk o Edukacji

  • eciconference@gmail.com
  • Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska